Skip to main content

SAMFAKTURERING ELNÄT & ELHANDEL

    Samfakturering av nät & elhandel:

    Klicka i valet nedan och godkänn villkoren nedan för att få samfaktura på din elnät och elhandel.

    Samfaktura elnät och elhandel

    Jag vill idag med dagens datum teckna denna samfakturabekräftelse och har läst Energi2 Elhandel ABs villkor på https://www.energi2.se/vara-villkor_2023_04_01/ samt all text nedan. Samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor på https://www.energi2.se/vara-villkor_2023_04_01/. Jag godkänner att Energi2 Elhandel AB 559261-5099 får rätt att samfakturera mina elhandel och elnätsfakturor från mina samtliga elnäts och elhandelsbolag. Energi2 Elhandel AB har rätten att använda denna bekräftelse som en fullmakt gentemot mina elhandels och elnätsbolag samt rätten att skicka denna fullmakt via e-post enligt GDPRs riktlinjer. Samtidigt godkänner jag denna samfaktureringstjänst samt dess villkor på https://www.energi2.se/vara-villkor_2023_04_01/. Jag ger Energi2 Elhandel AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura. Detta gäller från och med det datum då detta avtal tecknas. Energi2 Elhandel AB har rätten att kontakta min elnätsägare och och få ut information om min anläggning på mina adresser. Denna fullmakt gäller för kundens samtliga anläggningar. Jag som kund är ytterst ansvarig för att alla mina elnät och elhandelsfakturor blir betalda i tid.